Xác định công tác tiếp công dân và giải quyết kiến nghị của cử tri là vấn đề quan trọng, trong nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND Quận Hà Đông luôn thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và theo lịch được phân công. Qua tiếp dân,...

Về đầu trang