Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung về triển khai thực hiện phần mềm Một cửa dùng chung 3 cấp, thời gian qua, UBND quận Hà Đông đã quán triệt, triển khai kế hoạch vận hành phần mềm Một cửa điện tử dùng chung 3 cấp...

Về đầu trang