Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 05-ĐA/QU của Quận ủy Hà Đông về “Xây dựng cơ quan điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền tử quận Hà Đông giai đoạn 2016-2020”, từ năm 2016 đến nay, quận Hà Đông đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp...

Về đầu trang