Vừa qua, Đảng ủy phường Phúc La đã tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Vừa qua, Đảng ủy phường Dương Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Chỉ thị số 46-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự...

Ngày 13/9, Đảng ủy phường Phú Lương đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chỉ thị số 46 - CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong...

Chiều 7/9, Đảng uỷ phường Vạn Phúc đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sáng 1/9, Quận ủy Hà Đông đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quận học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của...

Về đầu trang