Ngày 3/1, Hội LHPN quận Hà Đông đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,...

Chiều 3/1, Đảng ủy phường Yết Kiêu đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, BCH TW Đảng (khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng,...

Sáng 29/12, Đảng ủy phường Đồng Mai đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và học tập Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Sáng 24/12, Đảng ủy phường Vạn Phúc đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Sáng 24/12, Đảng ủy phường Biên Giang đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Sáng 24/12, Đảng ủy phường Văn Quán đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Sáng 17/12, Đảng bộ phường Nguyễn Trãi đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng (khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong...

Về đầu trang