Ngày 22/12, Đảng ủy phường Biên Giang tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) cho đảng viên và quần chúng ưu tú trong toàn phường.

Sáng 22/12, Đảng ủy phường Yết Kiêu đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) và triển khai Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy phường về “Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên...

Chiều 19/12, Đảng ủy phường Nguyễn Trãi đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) và nội dung chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019 cho đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Sáng 13/12, Đảng ủy phường Mộ Lao đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng cho trên 500 đảng viên và quần chúng ưu tú thuộc các ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ tổ dân phố...

Sáng 23/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Phòng họp Diên Hồng, tại tòa nhà Quốc hội, Thủ...

Về đầu trang