Nằm ở phía Tây Nam Thủ đô Hà Nội, đầu mối của nhiều tuyến đường giao thông quan trọng, Hà Đông có vị trí chiến lược cả về chính trị, kinh tế và quân sự. Cuối thế kỷ 19, sau khi thiết lập chế độ thuộc địa ở Việt Nam, xét thấy vị trí quan trọng của...

Về đầu trang