Sáu tháng đầu năm 2019, bám sát chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và nhiệm vụ trọng tâm của quận, Quận ủy Hà Đông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương rình, kế hoạch công tác đã đề ra.

10 tháng đầu năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, song được sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND-UBND Thành phố, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành TP, Đảng bộ quận Hà Đông đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ,...

Chiều 12/9, đồng chí Phạm Thị Hòa, Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng BCĐ phòng chống dịch bệnh quận đã chủ trì cuộc họp đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn quận.

Đó chính là ý kiến kết luận của đồng chí Lê Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy tại hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy mở rộng họp chiều ngày 25/4.

Chiều 23/2, tập thể Thường trực Quận ủy Hà Đông do đồng chí Lê Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BCH Đảng bộ phường Quang Trung về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện...

Về đầu trang