Sáng 3/4, phường Đồng Mai tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2019.

Sáng 21/3, phường Nguyễn Trãi đã tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2019.

Sáng 21/3, phường Quang Trung đã tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2017, bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2018. Đồng chí Phạm Phú Lịch, Ủy viên BTV Quận...

Sáng 7/3, đồng chí Phạm Phú Lịch, Ủy viên BTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận đã chủ trì hội nghị giao ban phản ánh tiến độ tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và vận động ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân...

Chiều 30/3, UBND phường Phú La đã phối hợp với Ủy ban MTTQ phường tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư năm 2017.

Chiều 17/3, UBND phường Yết Kiêu đã tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2017. 100 ông bà đại biểu nhân dân thuộc 7 tổ dân phố và các cơ quan, đơn vị trường học đóng trên địa bàn phường đã về dự hội nghị.

Sáng 10/3, phường Vạn Phúc đã tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2017 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và đón nhận danh hiệu Cơ quan văn hóa.

Sáng ngày 9/4, phường Văn Quán đã tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2016 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Chiều ngày 31/3, phường Yết Kiêu đã tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2016. 100 ông, bà đại biểu nhân dân thuộc 7 tổ dân phố và các cơ quan, đơn vị trường học đóng trên địa bàn phường đã về dự hội...

Sáng ngày 10/3, phường Quang Trung tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2016 để bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

[Trang sau]
Về đầu trang