Sáng 17/7, HĐND phường Phú La khoá III tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND phường, nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự kỳ họp có ông Nguyễn Tiến Quyết, Ủy viên BTV Quận ủy, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy cùng các ông bà đại biểu HĐND...

Sáng 17/7, HĐND phường Yết Kiêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND phường. Ông Nguyễn Tiến Quyết, Ủy viên BTV Quận ủy, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy về dự chỉ đạo kỳ họp.

Sáng 24/5, HĐND phường Đồng Mai khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp bất thường bầu bổ sung 01 phó chủ tịch UBND phường. Đồng chí Nguyễn Tiến Quyết, Ủy viên BTV Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy và đồng chí Trần Sơn Hải, Ủy viên BTV Quận...

Chiều 14/1, HĐND phường Mộ Lao khóa III đã tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021. 26/27 đại biểu HĐND đã về dự kỳ họp.

Sáng 16/1, HĐND phường Vạn Phúc khóa XVIII đã tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND phường, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Tiến Quyết, Ủy viên BTV Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Ủy...

Chiều 4/12, HĐND phường Nguyễn Trãi khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường khóa VIII. Ông Trần Văn Hải, Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận và 22 ông bà đại biểu HĐND phường...

Ngày 23/10, HĐND phường Mộ Lao khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND phường. Bà Nguyễn Thị Lan, Quận ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND quận cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Quận ủy, Phòng Nội vụ quận...

Sáng 10/10, HĐND phường La Khê khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND phường. Tới dự kỳ họp có bà Nguyễn Thị Lan, Quận ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND quận cùng các ông bà đại biểu HĐND...

Sáng 13/8, HĐND phường La Khê khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường để bầu kiện toàn các chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch UBND phường. Tới dự kỳ họp có ông Trần Văn Hải, Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch...

Ngày 8/5, HĐND phường Mộ Lao khoá II đã tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND phường khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đại diện lãnh đạo HĐND quận, Ban Tổ chức Quận ủy, Phòng Nội vụ quận và 21 đại biểu HĐND...

[Trang sau]
Về đầu trang