Sáng 26/1, phường Biên Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018; phát động các phong trào thi đua năm 2019.

Ngày 18/1, phường La Khê đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Chiều 25/12, phường Yết Kiêu đã tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, phát động các phong trào thi đua năm 2019 và biểu dương 43 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018.

Sáng 18/12, phường Nguyễn Trãi đã tổ chức tổng kết công tác Thi đua khen thưởng và biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018.

Ngày 2/2, phường Biên Giang đã tổ chức tổng kết công tác Thi đua khen thưởng và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2017; phát động phong trào thi đua năm 2018.

Sáng 18/1, phường Quang Trung đã tổ chức tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2017, phát động các phong trào thi đua năm 2018; sơ kết 1 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và biểu dương 74 gia đình văn hóa...

Chiều 12/1, UBND phường La Khê đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, phát động các phong trào thi đua năm 2018.

Ngày 29/12, phường Mộ Lao đã tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017; phát động phong trào thi đua năm 2018 và biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm 2015-2017.

Sáng 23/12, phường Nguyễn Trãi đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thi đua khen thưởng, phát động phong trào thi đua năm 2018 và biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2017.

Sáng 15/12, phường Phúc La đã tổ chức tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2017, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy, chuyên viên Phòng Nội vụ quận đã về dự.

[Trang sau]
Về đầu trang