Là quận có tốc độ đô thị hóa nhanh của thành phố, năm 2018, công tác đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm được quận Hà Đông chỉ đạo quyết liệt, nhất là đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông; công trình xây dựng dân...

Nhằm triển khai có hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố cũng như nguồn vốn đầu tư phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn quận, ngày 10/3, UBND quận Hà Đông đã ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND về...

Về đầu trang