Sáng 17/7, UBND phường Phúc La tổ chức hội nghị đối thoại với trên 100 tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết TTHC năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường chủ trì buổi đối thoại.

Sáng 5/7, Đảng ủy phường Văn Quán tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2019.

Sáng 5/7, UBND phường Phú Lãm tổ chức hội nghị đối thoại với các cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Thịnh, Phó Chủ tịch UBND phường chủ trì...

Sáng 21/6, UBND quận Hà Đông đã tổ chức hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Phạm Thị Hòa, Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị đối...

Sáng 15/11, Đảng ủy phường Văn Quán đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường với các tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính và triển khai thực hiện Nghị định 61 của Chính phủ về thực hiện cơ chế...

Theo báo cáo của UBND quận, từ ngày 01/01/2018 đến ngày 13/9/2018 đã có 3.192 lượt cá nhân, tổ chức đã đánh giá mức độ hài lòng tại Bộ phận “Một cửa” quận, trong đó có 2.983 lượt đánh giá rất hài lòng (chiếm 93.45%), 209 lượt đánh giá hài lòng...

Ngay từ đầu năm 2017 Quận ủy, UBND quận Hà Đông đã đặc biệt chú trọng đến công tác phổ biến, quán triệt và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường...

9 tháng đầu năm 2016, việc cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được UBND quận Hà Đông triển khai mạnh mẽ trên các lĩnh vực, thu được nhiều kết quả tích cực. Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “Một cửa”, “Một cửa liên thông” đã giúp xử lý,...

Thực hiện kế hạch của UBND thành phố Hà Nội, vừa qua, UBND quận Hà Đông đã triển khai phát động cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính” năm 2016 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa...

Về đầu trang