Là quận có tốc độ đô thị hóa nhanh của thành phố, năm 2018, công tác đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm được quận Hà Đông chỉ đạo quyết liệt, nhất là đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông; công trình xây dựng dân...

Về đầu trang