Thực hiện Văn bản số 70/SYT-NVD ngày 06/5/2019 của Sở Y tế Hà Nội về việc xử lý thuốc viên nén Clorocid Tw 250 mg giả với thông tin trên nhãn ghi: “CLOROCID Tw 3- Cloramphenicol 250”, SĐK: VD-25305-16, số lô: 1118, 2118 và 2618.

Về đầu trang