6 tháng đầu năm 2019, quận Hà Đông tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm đảm bảo các nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Nhờ đó, tổng thu ngân sách tăng so với cùng kỳ năm trước, đạt 52,8% so với dự toán được giao.

Về đầu trang