Chiều 10/8, Đảng ủy phường Phúc La tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” gắn với các nội dung Hội nghị Trung ương...

Về đầu trang