Nhằm nâng cao nhận thức về việc áp dụng các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tổ chức, hộ gia đình và các cá nhân, sáng 26/3, Công ty Điện lực Hà Đông phối hợp với phòng Kinh tế quận đã tổ chức hội nghị tuyên truyền sử dụng...

Về đầu trang