Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
127/VP

V/v cập nhật quy trình thực hiện TTHC đăng tải trên cổng TTĐT quận

09/09/2019
QĐ 3600/QD-UBND

Giải thể Trường mầm non 25/10 tại phường Quang Trung

27/08/2019
1506/UBND-TP

Về việc thực hiện  QĐ số 1008 ngày 25/4/2019 của Bộ Tư pháp

25/06/2019
178/KH-UBND

Khảo sát, lấy ý kiến của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc quận năm 2019

24/06/2019
1188/UBND-TP

V/v hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019"

27/05/2019
1822/QĐ-UBND

Thu hồi 13000 m2 đất của hộ bà Phùng Thị Vân tại cơ sở sản xuất chế biến nông sản tá dược từ nông sản, khoáng sản thuộc phường Biên Giang quận Hà Đông thành phố Hà Nội

22/04/2019
757/UBND-TNMT

V/v rà soát, điều chỉnh, bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Hà Đông

12/04/2019
387/TB-UBND

Thông báo về việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và UBND các phường

25/03/2019
382/TB-UBND

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Hà Đông

19/03/2019
298/TB-UBND

Công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và UBND các phường

21/02/2019
383/QĐ-UBND

Kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật

24/01/2019
145/QĐ-UBND

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND quận Hà Đông năm 2019

22/01/2019
08/KH-UBND

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn quận Hà Đông

07/01/2019
6087/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại quận Hà Đông năm 2019

28/12/2018
147/TB-VP

Thông báo về nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 tại Bộ phận một Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

24/12/2018
1354/TB-UBND
Kết luận nội dung công dân cáo UBND phường Yết Kiêu quận Hà Đông
15/12/2018
3356/UBND-NV

V/v lập danh sách, hồ sơ dự thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2018

12/12/2018
575/BC-UBND

Giải trình ý kiến của các đơn vị, tổ chức về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Hà Đông

06/12/2018
1295/TB_UBND

Công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và UBND các phường

05/12/2018
1254/TB-UBND

Thông báo kết luận nội tố cáo Ủy ban nhân dân Phường Kiến Hưng quận Hà Đông, Hà Nội

20/11/2018
Về đầu trang