Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
252/TB-UBND

Kết luận nội dung công dân tố cao ông Lê Quang Thoan - Chủ tịch UBND phường Đồng Mai

20/07/2018
1555/UBND-VP

V/v công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận va UBND các phường

21/06/2018
1134/UBND-NV

V/v lập danh sách cán bộ công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức năm 2018

11/05/2018
1100/UBND-VP

V/v công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và UBND các phường

08/05/2018
841/UBND-TNMT

V/v rà soát, điều chỉnh, bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Hà Đông

11/04/2018
251/QD-UBND

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND quận Hà Đông ban hành hết hiệu lực toàn bộ

24/01/2018
3109/UBND-TNMT

V/v thực hiện thống kê đất đai năm 2017 trên địa bàn quận Hà Đông

29/12/2017
3066/UBND-VHTT

V/v treo cờ tổ quốc chào mừng năm mới 2018

25/12/2017
1696/TB-UBND

Thông báo kết luận nội dung công dân tố cáo Chủ tịch, các PCT Ủy ban nhân dân phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội

07/11/2017
18/UQ-UBND

Ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Ngọc - Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận phụ trách khối quản lý đô thị dự hội nghị, thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Hội nghị thông tin báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 22/8/2017

21/08/2017
1649/UBND-TNMT

V/v đăng ký nhu cầu sử dụng đất, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

28/07/2017
4724/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 của Quận Hà Đông

13/07/2017
857/UBND-VP

V/v tăng cường công tác PC&CC trong dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5/2017

28/04/2017
1195/QĐ-UBND

Quyết định Công nhận "Cộng đồng học tập" năm 2016 phường Nguyễn Trãi

29/12/2016
2534/UBND-VP

Về việc tổ chức nghi thức Quốc tang đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô

01/12/2016
2146/UBND-KT

V/v chủ động triển khai các biện pháp đổi phó với ảnh hưởng của cơn bão số 7 (báo Sarika)

 

17/10/2016
1934/UBND-BHXH

V/v tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn quận

22/09/2016
1445/UBND-TNMT

V/v đăng ký nhu cầu sử dụng đất, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

25/08/2016
1698/UBND-KT

Về việccảnh báo tình hình thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng của cơn bão số 3

19/08/2016
1688/UBND-KT

Về việc thực hiện công điện khẩn số 06/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

18/08/2016
Về đầu trang