Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
3957/QĐ-UBND

Về việc giải thể Trường mầm non Hoa Trạng Nguyên phường Phúc La, quận Hà Đông

29/09/2018
2526/UBND-VP

V/v công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận

24/09/2018
399/TB-UBND

Kết luận nội dung tố cáo bà Tạ Thị Thanh Hà - Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hà Đông thành phố Hà Nội

21/09/2018
2349/UBND-VP

V/v công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận

08/09/2018
2309/UBND-TNMT

V/v đăng ký nhu cầu sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Hà Đông thành phố Hà Nội

05/09/2018
2137

V/v thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính Phủ

18/08/2018
1954/UBND-NV

V/v tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018

02/08/2018
1953/UBND-VP

V/v công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và UBND các phường

02/08/2018
252/TB-UBND

Kết luận nội dung công dân tố cao ông Lê Quang Thoan - Chủ tịch UBND phường Đồng Mai

20/07/2018
1555/UBND-VP

V/v công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận va UBND các phường

21/06/2018
1134/UBND-NV

V/v lập danh sách cán bộ công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức năm 2018

11/05/2018
1100/UBND-VP

V/v công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và UBND các phường

08/05/2018
841/UBND-TNMT

V/v rà soát, điều chỉnh, bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Hà Đông

11/04/2018
251/QD-UBND

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND quận Hà Đông ban hành hết hiệu lực toàn bộ

24/01/2018
3109/UBND-TNMT

V/v thực hiện thống kê đất đai năm 2017 trên địa bàn quận Hà Đông

29/12/2017
3066/UBND-VHTT

V/v treo cờ tổ quốc chào mừng năm mới 2018

25/12/2017
1696/TB-UBND

Thông báo kết luận nội dung công dân tố cáo Chủ tịch, các PCT Ủy ban nhân dân phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội

07/11/2017
18/UQ-UBND

Ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Ngọc - Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận phụ trách khối quản lý đô thị dự hội nghị, thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Hội nghị thông tin báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 22/8/2017

21/08/2017
1649/UBND-TNMT

V/v đăng ký nhu cầu sử dụng đất, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

28/07/2017
4724/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 của Quận Hà Đông

13/07/2017
Về đầu trang