Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
387/TB-UBND

Thông báo về việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và UBND các phường

25/03/2019
382/TB-UBND

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Hà Đông

19/03/2019
298/TB-UBND

Công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và UBND các phường

21/02/2019
383/QĐ-UBND

Kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật

24/01/2019
145/QĐ-UBND

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND quận Hà Đông năm 2019

22/01/2019
08/KH-UBND

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn quận Hà Đông

07/01/2019
6087/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại quận Hà Đông năm 2019

28/12/2018
147/TB-VP

Thông báo về nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 tại Bộ phận một Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

24/12/2018
1354/TB-UBND
Kết luận nội dung công dân cáo UBND phường Yết Kiêu quận Hà Đông
15/12/2018
3356/UBND-NV

V/v lập danh sách, hồ sơ dự thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2018

12/12/2018
575/BC-UBND

Giải trình ý kiến của các đơn vị, tổ chức về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Hà Đông

06/12/2018
1295/TB_UBND

Công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và UBND các phường

05/12/2018
1254/TB-UBND

Thông báo kết luận nội tố cáo Ủy ban nhân dân Phường Kiến Hưng quận Hà Đông, Hà Nội

20/11/2018
3957/QĐ-UBND

Về việc giải thể Trường mầm non Hoa Trạng Nguyên phường Phúc La, quận Hà Đông

29/09/2018
2526/UBND-VP

V/v công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận

24/09/2018
399/TB-UBND

Kết luận nội dung tố cáo bà Tạ Thị Thanh Hà - Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hà Đông thành phố Hà Nội

21/09/2018
2349/UBND-VP

V/v công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận

08/09/2018
2309/UBND-TNMT

V/v đăng ký nhu cầu sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Hà Đông thành phố Hà Nội

05/09/2018
2137

V/v thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính Phủ

18/08/2018
1954/UBND-NV

V/v tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018

02/08/2018
Về đầu trang